Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto
Najnowsze wpisy

Majówka

Dodano 24.04.2024

Social Media

RABAT 5%

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Organizatorem Promocji „Rabat 5% na cały asortyment przy zakupach za minimum 500 zł w zazfabriko.pl"  jest Zakład Aktywności Zawodowej Fabriko prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Szabsa z siedzibą w Witowice 60A, 32-250 Charsznbica, NIP 6591438405
Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.zazfabriko.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się w dniu 22.02.2024 r. i trwa do 31.03.2024r. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 500 zł oraz podanie kodu rabatowego PR52992. Po złożeniu zamówienia, w koszyku z zamówieniem należy wpisać kod rabatowy PR52992 a automatycznie naliczonyrabat rabat o wartości 5%. Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 500 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia wartości rabatu z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: www.zazfabriko.pl.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie. Gratyfikacji otrzymanej w promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§3

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@zazfabriko.pl lub km@spszansa.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin Promocji „Rabat 5% na cały asortyment przy zakupach za minimum 500 zł w zazfabriko.pl" jest publicznie dostępny na stronie: www.zazfabriko.pl.
Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem www.zazfabriko.pl
Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2024r. i obowiązuje 31.03.2024r.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl